Giá Sửa Chữa

Giá Sửa Chữa

IPHONE PIN SẠC – CÁP – NGUỒN ÉP KÍNH CAMERA TRƯỚC/SAU MÀN HÌNH VỎ LOA RUNG
IP 4/ 4S 200K 200K 180K Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP 5/ 5S/ 5C/ SE 250K 250K 200K 200K 500K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP6 350K 350K 350K 350K (Sau) 600K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP6 PLUS 400K 400K 350K 400K (Sau) 1200K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP6S 350K 400K 350K 550K (Sau) 950K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP6S PLUS 400K 450K 400K 650K (Sau) 1400K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP7 400K Liên hệ 500K Liên hệ 1400K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP7 PLUS 500K Liên hệ 650K Liên hệ 2200K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP8 PLUS 500K Liên hệ 750K Liên hệ 2500K Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IPAD PIN KÍNH CẢM ỨNG LCD CAMERA TRƯỚC/SAU Thay Kính lưng
MINI 1/2/3 750K 550K 1400K Liên hệ 8G 800K
MINI 4 Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ 8Plus 1100K
2/3/4 700K 550K 1400K Liên hệ X 1100K
AIR 1 800K 600K 1500K Liên hệ XS MAX 1200K
AIR 2 Liên hệ Liên hệ 3300K 1000K
Pro 9.7” Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Pro 10.5” Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
2017/2018 Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
APPLE WATCH

Comments

comments

Chat với chúng tôi